AYIN OLGUSU

Hasta Yaşı70
OlguLarinks ca nedeniyle takipte olan hastanın torakal vertebra MRG’sinde sol böbrekte kitle tespit edil...

EĞİTİCİ OLGU

Bölüm -
Yazar Dr. İlkay ÇAMLIDAĞ
Hasta 49 Yaş, kadın
Olgu Kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan pelvik USG incelemede uterusta dev miyom görülmesi üzerine hastaya dinamik MRG inc...
OLGUYU GÖRÜNTÜLE