YAYINLAR

TMRD MR KILAVUZU

TMRD MR KILAVUZU

Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), insan vücudundaki dokuların detaylı görüntülemesinde kullanılan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemdir.

NÖRORADYOLOJİ

NÖRORADYOLOJİ

Sempozyum kitabı şu anda derneğimizde kalmamış olup ayrıntılı bilgi için dernek sekreterimize tmrd@tmrd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

GÖVDE MANYETİK REZONANS

GÖVDE MANYETİK REZONANS

Sempozyum kitabı şu anda derneğimizde kalmamış olup ayrıntılı bilgi için dernek sekreterimize tmrd@tmrd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KRANİOSPİNAL MANYETİK REZONANS

KRANİOSPİNAL MANYETİK REZONANS

Sempozyum kitabı şu anda derneğimizde kalmamış olup ayrıntılı bilgi için dernek sekreterimize tmrd@tmrd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KAS-İSKELET MANYETİK REZONANS

KAS-İSKELET MANYETİK REZONANS

Kurs kitabı derneğimizde şu anda derneğimizde kalmamış olup ayrıntılı bilgi için dernek sekreterimize tmrd@tmrd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MR FİZİK KURSU

MR FİZİK KURSU

Sempozyum kitabı şu anda derneğimizde kalmamış olup ayrıntılı bilgi için dernek sekreterimize tmrd@tmrd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.